From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Всі інтерфейсні об'єкти модулів успадковують клас вузла TCntrNode, який надає механізм інтерфейсу управління, однієї із задач якого є надання інтерфейсу конфігурації об'єкту в будь-якому конфігураторі OpenSCADA. Для вирішення задач нового модуля може знадобитися розширення параметрів конфігурації, що робиться у віртуальній функції void cntrCmdProc( XMLNode *opt );. Вміст цієї функції, який додає властивість, у найпростішому випадку має вигляд: