From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

З метою загального управління модулем у класі TModule передбачено низку віртуальних функцій, які можуть бути визначені у кореневому об'єкту модуля з реалізацією потрібної реакції на команди ядра OpenSCADA до модуля:

  • void load_( ); — Завантаження модуля. Викликається на стадії завантаження конфігурації модуля із конфігураційного файлу або БД.
  • void save_( ); — Збереження модуля. Викликається на стадії збереження конфігурації модуля у конфігураційному файлі або БД, зазвичай за ініціативою користувача.
  • void modStart( ); — Запуск модуля. Викликається на стадії запуску задачі виконання фонових функцій модуля, якщо такі модулем надаються.
  • void modStop( ); — Зупинка модуля. Викликається на стадії зупинки задач виконання фонових функцій модуля, якщо такі модулем надаються.
  • void modInfo( vector<string> &list ); — Запит переліку інформаційних властивостей модуля. Цією функцією класу TModule надається стандартний набір властивостей модуля ("Module", "Name", "Type", "Source", "Version", "Author", "Description", "License"), який може бути розширено додатковими властивостями цього модуля.
  • string modInfo( const string &name ); — Запит вказаного елементу інформації. Здійснюється обробка запитів по додатковим властивостям даного модуля.
  • void postEnable( int flag ); — Підключення модуля до динамічного дерева об'єктів. Викликається фактично після включення модуля.
  • void perSYSCall( unsigned int cnt ); — Виклик із системного потоку, з періодичністю 10 секунд та секундним лічильником cnt. Може використовуватися для виконання періодичних-рідких сервісних процедур.