From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Налагодженню та тестуванню OpenSCADA приділяється значний час розробників, однак у зв'язку із обмеженістю ресурсів і практичною неможливістю охопити всі варіанти конфігурації та виконання OpenSCADA, помилки можуть проявлятися як у вигляді невиконання окремих функцій, некоректності їх виконання та навіть аварійного завершення програми у користувачів. Розуміння цього з боку користувача дуже важливе та від нього потребується добра воля і деякий час на приготування звіту про проблему, з метою її наступного усунення розробниками.