From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Для врахування особливостей різних пристроїв збору даних, а також різних механізмів взаємодії, у OpenSCADA передбачено підсистему "Збір Даних", яка є модульною. У якості модуля підсистеми виступає драйвер сполучення із джерелом даних окремого типу. Кожний модуль може містити конфігурацію декількох пристроїв цього типу у вигляді об'єктів контролеру. Загальну схему об'єктів підсистеми "Збір даних" зображено на рисунку 1.