From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Властивість "Атрибут" виступає ознакою віддзеркалення входу/виходу шаблону на результуючий атрибут параметра. Передбачено наступні варіанти цієї властивості:

  • Не атрибут — вхід/вихід функції шаблону не віддзеркалюється на атрибут;
  • Тільки читання — вхід/вихід функції шаблону віддзеркалюється на атрибут з доступом тільки на читання;
  • Повний доступ — вхід/вихід функції шаблону віддзеркалюється на атрибут з повним доступом.