From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Експлуатаційним призначенням "Логічного рівня" є:

  • розширення сфери застосування OpenSCADA за рахунок збільшення гнучкості опису параметрів підсистеми "Збір Даних";
  • скорочення трудовитрат на створення складних автоматизованих систем.