From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Логічний рівень обробки даних

Вище ми відзначали, що тип джерела даних може коливатися від "сирого" до комплексного. Під "сирим" мається на увазі джерело, яке надає тільки елементарні сигнали (цілі, реальні, логічні, рядок, ...), до того ж окремо. Під комплексним мається на увазі джерело, яке групує сигнали та, в параметрі підсистеми "Збір Даних", надає атрибути додаткового призначення, які покривають практично всі діагностичні завдання, тобто параметр є закінченим об'єктом, який не потребує доповнення.