From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Модуль BlockCalc надає до OpenSCADA механізм створення користувацьких обчислень, що ґрунтується на формальній мові блокових схем. Мови блокового програмування ґрунтуються на понятті блокових схем та функціональних блоків. Причому, залежно від сутності блоку, блокові схеми можуть бути: логічними схемами, схемами релейної логіки, моделлю технологічного процесу та інше. Сутність блокової схеми полягає в тому, що вона містить перелік блоків та зв'язки між ними. З формальної точки зору блок — це елемент (функція), яка має входи, виходи та алгоритм обчислення. Виходячи із концепції середовища програмування, блок — це кадр значень, асоційований з об'єктом функції. Входи та виходи блоків треба поєднувати для отримання цільної блокової схеми.