From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Модуль JavaLikeCalc надає до OpenSCADA механізм створення динамічних користувацьких функцій та їх бібліотек на Java-подібній мові. Опис функції на Java-подібній мові полягає у обв'язки параметрів функції алгоритмом. Крім цього, модуль наділено функціями безпосередніх обчислень, шляхом створення обчислювальних контролерів із асоційованою обчислювальною функцією. Модулем надається механізм прекомпіляції контекстно-залежних функцій, що використовується для вбудовування користувацьких алгоритмів безпосередньо до контексту різних компонентів OpenSCADA, це, наприклад, шаблони параметрів підсистеми "Збір Даних" та рушій Середовища Візуалізації та Управління (СВУ).