From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

До ядра OpenSCADA інтегровано механізм користувацьких функцій або API користувацького програмування. Користувацькі функції можуть надаватися будь яким об'єктом програми, в тому числі й модулями, відповідно до власної функціональності, тим самим надаючи користувачу деякий набір функцій контролю за тим або іншим об'єктом. Функції користувацького API можуть бути як статичними, тобто ті що реалізують фіксовану функціональність окремого об'єкту, так і динамічними, тобто ті що формуються користувачем під потрібне йому завдання на внутрішній мові користувацького програмування високого рівня.