From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Згідно діаграми вище, ми отримаємо наступну поведінку пакетного механізму при асинхронних запитах:

  • атрибут параметру, або вищестоящий об'єкт контролера, здійснює періодичні запити HardwarePLC::valuesRequest() отримання пакетів значень сигналу або групи сигналів;
  • отримані пакети значень сигналів розташовуються до архіву, запитом DAQParamAttributeArch::setValues(), а останнє значення пакетів розташовується у атрибут параметру;
  • об'єкт SCADA-системи надсилає запит фрагменту архіву до атрибуту параметра DAQParamAttribute::getValues(), а той переспрямовує запит до архіву DAQParamAttributeArch::getValues(). У результаті, повертається фрагмент архіву, доступний після попереднього сеансу опитування джерела даних;
  • об'єкт SCADA-системи надсилає запит останнього значення до об'єкту атрибута параметра DAQParamAttribute::getVal() та отримує збережене локальне значення попереднього сеансу опитування джерела даних.