From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

У якості показового прикладу розглянемо промисловий ПЛК "Siemens S7-315", при опитувані його по шині ProfiBus (1,5 Мбіт/с). Середній час обробки MPI-запиту цим контролером становить 30 мс. Якщо використовувати синхронний механізм для кожного сигналу, тобто один запит на кожний сигнал, то протягом однієї секунди ми зможемо отримати біля 33 сигналів. А якщо застосувати асинхронний механізм, тобто у одному MPI-пакеті отримувати до 220 байт або 110 сигналів цілочисельного типу на 16-розрядів, то ми зможемо за одну секунду отримати до 3630 сигналів. Як можна бачити, ефективність асинхронного механізму, у цьому випадку, складає 110 разів, а саме значення максимальної ємності MPI-пакету.