From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Простий асинхронний механізм збору

Механізм характеризується запитами до джерела даних незалежно від запиту до атрибуту параметра (рис.3). Зазвичай, запити до джерела даних здійснюються періодично, у власному завдані опитування окремо взятого контролеру та блоками по декілька сигналів. При цьому, запитом до атрибуту параметра повертається значення, отримане останнім сеансом зв'язку із джерелом даних. Цей механізм зазвичай застосовується при роботі з віддаленими (мережевими) джерелами даних, які характеризуються високою латентністю, тобто затримкою у відповіді на запит.