From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

У OpenSCADA такий механізм реалізують наступні модулі підсистеми "Збір Даних":

  • JavaLikeCalc — обчислювач на Java-подібній мові високого рівня. У якості джерела даних виступає користувацька програма на Java-подібній мові. Атрибути параметрів модуля синхронно звертаються до входів/виходів обчислювального контексту користувацької функції.
  • LogicLev — модуль логічного рівня параметрів збору даних, детальніше про нього у розділі 3. У якості джерела даних цього модуля виступають інші параметри підсистеми "Збір Даних" та контекст виконання шаблону параметрів. Атрибути параметрів модуля синхронно звертаються до атрибутів інших параметрів, у режимі віддзеркалення параметрів підсистеми "Збір Даних", або до входів/виходів контексту виконання шаблону, у режимі роботи за шаблоном.
  • BlockCalc — обчислювач на мові блокових схем. У якості джерела даних виступає користувацька блокова схема. Атрибути параметрів модуля синхронно звертаються до входів/виходів блоків блокової схеми.
  • DAQGate — модуль віддзеркалення об'єктів контролерів віддалених OpenSCADA-станцій на локальну. У модулі реалізовано синхронний режим запису даних.
  • ModBus — модуль доступу до даних джерел за посередництвом сімейства протоколів "ModBus". У модулі реалізовано синхронний режим запису даних.
  • DiamondBoards — модуль доступу до даних PC/104 плат фірми Diamond Systems. Плати PC/104 розташовуються на ISA-шині, відповідно є локальними та доступні порівняно швидко. У режимі збору даних не за перериванням, доступ до значень АЦП здійснюється синхронно. Режим запису значення ЦАП завжди працює синхронно.