УкраїнськаEnglishmRussian
Вхід/Новий

Система автоматичного управління (САУ) завантаженням кульових барабанних млинів.

17.01.2011 13:23 Давність: 12 yrs
Категорії: ПродуктНовина

Автор: Roman Savochenko


Загальна структурна діаграма шафи САУ млинів.

Структура САУ

САУ ШМБ (далі САУ) призначено для забезпечення централізованого контролю та автоматичного управління технологічним процесом помелу вугілля у кульових барабанних млинах при нормальному технологічному процесі, а також при пуску та режимах зупинок (регламентному та аварійному) котлоагрегатів ТЭС, працюючих на вугіллі.

Постачальник: ТОВ НІП "ДІЯ"

МЕТА СТВОРЕННЯ

 1. Створення умов досягнення максимальної продуктивності вугіллярозмольного млина (наприклад, ШМБ 287/410).

 2. Зниження питомих витрат електроенергії на механізмах пилоприготування.

 3. Підвищення ККД роботи котла за рахунок стабілізації процесу спалювання більш однорідного палива та зниження його механічного недоспалювання.

 4. Зниження витрат на обслуговування та поточні ремонти обладнання пилоприготування.

ПРИЗНАЧЕННЯ

САУ забезпечує виконання наступних функцій:

 • Дистанційний автоматичний контроль об'єму завантаження вугілля до барабану млина, який обертається, температури гарячого повітря на вході млина, температури пилоповітряної суміші (ППС) після млина, перепад тиску на млині, розрідження перед млином та управління виконавчими механізмами.

 • Автоматичне регулювання продуктивністю ПСВ за об'ємом завантаження барабану млина вугіллям з обмеженням за відключенням температури пилоповітряної суміші на виході з млина.

 • Автоматична стабілізація температури ППС на виході з млина.

 • Стабілізація розрідження гарячого повітря на вході до млина.

 • Захист технологічного обладнання помелу сирого вугілля:

  • зупинка питача сирого вугілля (ПСВ) за вставкам технологічних параметрів;

  • зупинка ПСВ за сигналами захисту.

СКЛАД ТА КОНФІГУРАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

 • Шафа управління PLC, з опціями:

  • частотні перетворювачі приводів ПСВ кульових млинів;

  • прямий імпульсний вихід на виконавчій механізм питача;

  • прямий аналоговий вихід на виконавчій механізм питача.

 • Програмне забезпечення ПЗ для інтеграції у систему автоматизації підприємства або на АРМи машиністів котлів:

  • надання даних САУ ШМБ за стандартними протоколами та інтерфейсами;

  • надання Web-інтерфейсу до САУ ШМБ;

  • спеціалізовані автоматизовані робочі місця машиністу котлів (АРМ);

  • надання даних за місцем, на локальній сенсорній панелі.

Узагальнену структурну схему САУ зображено на рисунку 1. До складу САУ, запропонованої на рис 1. входять: шафа управління PLC із сенсорною панеллю локального управління, дві станції автоматизованих робочих місць оператору АРМ 1 та АРМ 2, та ПЗ інтеграції до системи автоматизації підприємства.

 

Рис. 1: Структурная схема САУ.

 

Шафу управління PLC може бути поставлено за вимогою Замовника у одному з нижченаведеному виді виконання:

 • з частотно-керованим приводом ПСВ (до шафи вбудовано частотні перетворювачі);

 • з прямим імпульсним або аналоговим виходом на виконавчий механізм питача; наприклад, для управління кутом оберту ножа;

 • з можливістю місцевого управління, за посередництвом локального сенсорного дисплею та органів місцевого керування;

 • з наданням можливості інтеграції до існуючої АСУ ТП, за посередництвом стандартних протоколів та комунікаційних інтерфейсів;

 • з наданням Web-інтерфейсу управління САУ ШМБ.

Для оптимальної та надійної роботи АРМи постачаються із системним ПЗ: дистрибутив ОС Linux «ALTLinux» та SCADA-система «OpenSCADA».

До шафи управління змонтовано контролери PLC, UPS, автомати, клемні колодки, реле та лампу для освітлення під час регламентних робіт.

САУ дозволяє керувати завантаженням млинів за спеціалізованими алгоритмами, які враховують такі взаємопов'язані параметри як обчислений об'єм завантаження вугілля у млині, так і температуру пило-повітряної суміші на виході з млина.

Вимір об'єму завантаження барабану млина здійснюється за допомогою вібро-аналізу за спеціалізованими алгоритмами у реальному часі.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ САУ НА ВАТ «КРАМАТОРСКЬТЕПЛОЕНЕРГО»

В результаті впровадження САУ було забезпечено:

 • Безперервний контроль та візуалізація у вигляді графіків на екранах АРМів: об'єму завантаження вугілля у барабані млина, температури пило-повітряної суміші після млина, розрідження перед млином та інших параметрів.

 • Автоматичне регулювання продуктивності ПСВ за допомогою частотно-керованих приводів питача за спеціалізованими алгоритмами.

 • Автоматична стабілізація температури ППС на виході із млина.

 • Автоматична стабілізація розрідження гарячого повітря на вході до млина.

Ефективність впровадження САУ визначилася у наступному:

 • За рахунок роботи одного млина у неперервно включеному стані з автоматичною підтримкою потрібного об'єму вугілля у барабані млина вдалося забезпечити номінальне навантаження котлу при відключеному другому млині протягом 16 годин на добу, що дозволило скоротити на 30% питомі витрати електроенергії на помел вугілля. Крім того було усунуто переповнення (завал) млина та робота млина вхолосту, а також знижено навантаження на машиністів котлів, пов'язане з безперервним включенням та виключенням млинів, які мали місце до впровадження САУ.

 • За рахунок зниження тоніни помелу вугілля та підтримки її величини постійною, знизився вміст горючих в виносі та підвищилася енергоефективність роботи котлу.

 • Термін окупності САУ склав 0,6 роки.

ВАРІАНТИ ПОСТАВОК

Код замовлення: DM 1[.F][.SCR][.485][.OPC][.WEB][.ARM][.ARM2][.ACS]

Код

Опис

DM 1

Базова конфігурація у складі:

 • шафа САУ;

 • підключення через мережу Ethernet;

 • протокол ModBus/TCP та ModBus/UDP.

F[N]

Опція включення частотних перетворювачів, у визначеній кількості N (1-4).

SCR

Опція включення локальної панелі управління.

485

Опція включення підтримки інтерфейсу RS485 та протоколів ModBus/RTU, ModBus/ASCII. Модуль системи OpenSCADA — «Transport.Serial».

OPC

Опція включення підтримки протоколу обміну OPC UA. Модуль системи OpenSCADA — «DAQ.OPC_UA».

WEB

Опція включення підтримки Web-інтерфейсу управління САУ. Модуль системи OpenSCADA — «UI.WebVision».

ARM

Автоматизоване робоче місце.

ARM2

Два резервованих автоматизованих робочих місць.

ACS[N]

Акселерометр, датчик вібрації, у визначеній кількості N (1-4).


3606